Horesta

 

Om HORESTA

HORESTA messestand

Om HORESTA

HORESTA er hovedorganisation for hotel-, restaurant- og turisterhvervet og repræsenterer ca. 1.800 virksomheder, samt varetager sekretariater for en række foreninger i turisme- og oplevelsesindustrien, herunder Foreningen af Forlystelsesparker i Danmark, Turismens Vækstråd, Green Key, Bocuse d'Or og Kokkelandsholdet.

HORESTA består af HORESTA Brancheforening og HORESTA Arbejdsgiverforening og er den førende branche- og arbejdsgiverforening for turisterhvervet.

HORESTA tilbyder medlemmerne alle de serviceydelser, der kan forventes af en moderne hovedorganisation.

Overordnet arbejder HORESTA for at sikre politisk indflydelse og interessevaretagelse for turist og oplevelseserhvervet. Gennem HORESTA kan erhvervet tale med én stemme over for politikerne og med større gennemslagskraft påvirke den politiske dagsorden og den praktiske udformning af lovgivningen.HORESTA gør sin indflydelse gældende gennem politiske kontakter, udarbejdelse af analyser, høringssvar, forslag, konferencer og medlemsønsker, og arbejder politisk inden for alle erhvervsrelevante politikområder bl.a. via deltagelse i råd, nævn og udvalg.I arbejdsgiverforeningen varetages de arbejdsrets- og overenskomstmæssige forhold og advokaterne servicerer medlemmerne inden for alle arbejdsmarkedsforhold, der rejser sig for virksomhederne i deres egenskab af at være arbejdsgiver.I HORESTA tilbydes virksomhederne frihed til at vælge medlemskab af HORESTA Brancheforening og HORESTA Arbejdsgiverforening eller begge dele. Endvidere tilbydes mulighed for et Full-service medlemskab for de virksomheder, som ikke ønsker medlemskab af en arbejdsgiverforening, men som gerne vil have adgang til den fulde palette af rådgivningsydelser, dog DA forhold undtaget.

 

 

Organisationens struktur

HORESTAs øverste organ er repræsentantskabet.Repræsentantskabet består af indtil 35 medlemsrepræsentanter og mødes ordinært to gange årligt. Repræsentantskabet fastlægger rammerne for det arbejde, HORESTA skal udføre og udformer HORESTAs overordnede mål og politik på alle vigtige områder for erhvervet.

Repræsentantskabet udpeger desuden HORESTAs bestyrelse, udvalgsmedlemmer m.v.HORESTAs bestyrelse består af 9 medlemmer. De behandler spørgsmål af løbende karakter og har overfor repræsentantskabet ansvaret for HORESTAs virksomhed. Det er også bestyrelsen, der har ansvaret for at fremlægge de budgetter og regnskaber, som efterfølgende skal godkendes af repræsentantskabet.HORESTAs struktur sikrer for det første, at alle medlemmers interesser - uanset virksomhedstype, geografisk placering eller størrelse - varetages på kryds og tværs i den demokratiske proces.

For det andet sikrer strukturen en meget tæt og helt afgørende kontakt mellem medlemmerne, og endelig sikrer den, at alle interesser – segmenter, virksomhedstype, geografisk placering - er repræsenteret både i repræsentantskabet og i bestyrelsen.

 

Kontakt

Alle medlemmer kan naturligvis kontakte en repræsentant direkte og på den måde sørge for, at argumenter, synspunkter og ideer tages op til debat.

Alle medlemmer er desuden velkomne til at kontakte administrationen direkte både med enkeltsager, synspunkter, spørgsmål, problemer og forslag til nye indsatsområder. Administrationen behandler selvfølgelig disse sager fortroligt, hvis medlemmet ønsker det.

 

 

For yderligere information kontakt:

Stine Byskov

Direktionsassistent,
Direktionssekretariatet
Tlf.: +45 35 24 80 80byskov@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >