Horesta

 

Om HORESTA

HORESTA metalskilt

HORESTAs vedtægter pr. 18. november 2015

HORESTAs gældende vedtægter blev vedtaget på repræsentantskabsmødet den 18. november 2015.

Indholdsfortegnelsen er gengivet nedenfor og vedtægterne i deres fulde ordlyd kan downloades som pdf-fil: 
Download vedtægterne som pdf

I forbindelse med de seneste vedtægtsændringer, blev der ligeledes justret i HORESTAs valgregulativ, der ligeledes kan downloades i pdf-format:
Download valgregulativ som pdf

KAPITEL 1: FORENINGENS NAVN OG FORMÅL
§ 1 Navn og hjemsted
§ 2 Begreb og formål

KAPITEL 2: MEDLEMSKAB
§ 3 Optagelse af medlemsvirksomheder
§ 4 Medlemsvirksomhedens forhold til HORESTA
§ 5 Klassifikation

KAPITEL 3: SERVICEBRUGERE OG INTERESSEPARTNERE
§ 6 Servicebrugere og interessepartnere

KAPITEL 4: KONTINGENT 
§ 7 Kontingent
§ 8 Ekstrakontingent

KAPITEL 5: MEDLEMSKABETS OPHØR
§ 9 Udmeldelse og ophør

KAPITEL 6: ORGANISATIONENS STRUKTUR
§ 10 HORESTAs centrale organer
§ 11 HORESTAs repræsentantskab
§ 12 Repræsentantskabets kompetence
§ 13 Repræsentantskabets møder og afstemninger
§ 14 HORESTAs bestyrelse
§ 15 Bestyrelsens kompetence og ansvar
§ 16 Formandens og næstformandens kompetencer
§ 17 Administrationen
§ 18 Gruppeforeninger
§ 19 HORESTAs regionsforeninger

KAPITEL 7: ØKONOMI, REGNSKAB, TEGNINGSREGLER OG LEGATER
§ 20 HORESTAs regnskabsår
§ 21 Formueanbringelse
§ 22 Revision
§ 23 Tegningsregler
§ 24 Legater
§ 25 Legatformuen

KAPITEL 8: EKSKLUSION OG VOLDGIFT
§ 26 Eksklusion og voldgift

KAPITEL 9: HORESTAs OPLØSNING
§ 27 HORESTAs opløsning
§ 28 Ikrafttræden

 

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >