Horesta

 

Om HORESTA

Konference

Repræsentantskabet udformer mål og politik

HORESTAs repræsentantskab består af indtil 35 medlemsrepræsentanter og er HORESTAs øverste myndighed.

Repræsentantskabet mødes ordinært to gange årligt, hvor rammerne for det arbejde HORESTA skal udføre fastlægges, og hvor HORESTAs overordnede mål og politik, på alle vigtige områder for erhvervet, udformes.

Repræsentantskabet behandler og godkender alle vedtægtsændringsforslag, ligesom repræsentantskabet fører tilsyn med HORESTAs økonomi og således godkender det årlige budget og regnskab.

Repræsentantskabet har endvidere al kompetence for så vidt angår udpegelse og/eller valg af HORESTAs tillidsvalgte; herunder formand, næstformand, øvrig bestyrelse, udvalgsmedlemmer osv. Eventuelle afstemninger i repræsentantskabet sker på baggrund af kontingentvægt, således at gruppeforenings-/koncernrepræsentanterne får én stemme pr. hver kr. 1.000,- indbetalt kontingent, hvorefter de resterende ”kontingentbaserede stemmer” tilfalder de respektive regionsformænd. På denne måde sikres det, at samtlige medlemmers kontingentvægtede/-berettigede stemmer er til rådighed i repræsentantskabet.

 

Se repræsentantskabets sammensætning her.

 

For yderligere information kontakt:

Stine Byskov

Direktionsassistent,
Direktionssekretariatet
Tlf.: +45 35 24 80 80byskov@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >