Horesta

 

Økonomi

Kurser

Finansiering via Vækstfonden

Det kan være svært for små og mellemstore virksomheder at skaffe finansie­ring til deres vækstplaner. Virksomhederne står typisk over for 2 store udfor­dringer: Enten kan de ikke stille nok sikkerheder for deres lån, eller også er deres egenkapital for lille til, at banken vil tilbyde yderligere finansiering.

Vækstfonden har 3 løsninger, der på hver sin vis kan hjælpe virk­somhederne med at skaffe ny lånefinansiering – eksempelvis til at føre nye vækstplaner ud i livet, investere i nyt inventar, gennemføre et ejerskifte eller til at etablere en helt ny forretning. Typen af løsning afhænger af, om du har behov for finansiering på over eller under 2 mio. kr.

Læs mere om de finansieringsmuligheder der findes via
Vækstfonden.

Mindre end 2 mio. kr.
VÆKSTKAUTION. Hvis din virksomhed har behov for et lån på under 2 mio. kr. til at udvikle forretningen, og hvis du samtidig ikke kan stille nok sikkerheder for lånet i banken, så kan en Vækstkaution, der dækker op til 75 pct. af risikoen, gøre, at din virksomhed alligevel kan få det lån, I har brug for.

Læs mere om
VÆKSTKAUTION.

Mere end 2 mio. kr.
VÆKSTLÅN. Hvis du har en etableret virksomhed og skal låne mere end 2 mio. kr. til at føre dine vækstplaner ud i livet, og hvis din virksomhed ikke kan stille tilstrækkelig sikkerhed for et lån i banken, så kan I få et Vækst­lån.

ANSVARLIGE LÅN. Hvis du har en sund, veletableret virksomhed og ambitiøse vækstplaner, men ikke kan få finansiering i et pengeinstitut, fordi egenkapitalen er for spinkel, så kan et Ansvarligt lån være løsnin­gen. Lånet tæller som egenkapital, og du undgår at stille sikkerhed eller sælge ejerandele. Lånet øger virksomhedens soliditet, og på den måde kan du få adgang til yderligere vækstfinansiering.

Læs mere om VÆKSTLÅN og ANSVARLIGE lån.

 

For yderligere information kontakt:

Jonas Kjær

Cheføkonom,
Viden & Udvikling
Tlf. +45 35 24 80 80kjaer@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >