Horesta

 

Nyheder

HORESTA: Tilfredshed med Airbnb-forlig

Meninger16. maj 2018

HORESTA er tilfreds med, at der nu er indgået en aftale om regulering af korttidsudlejning via tjenester som f.eks. Airbnb. Aftalen blev indgået tirsdag eftermiddag mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne og De Radikale.

”Vi har i flere år kæmpet for at sikre en fair og lige konkurrence mellem den private korttidsudlejning og det etablerede turisterhverv og glæder os derfor over, at der nu endelig er en aftale på plads, som sætter klare rammer for den private korttidsudlejning, f.eks. via Airbnb”, siger Katia K. Østergaard, der er adm. direktør i HORESTA.

HORESTA mener grundlæggende, at Airbnb bidrager positivt til dansk turisme, men organisationen har gennem lang tid kritiseret den manglende regulering og de ulige konkurrencevilkår.

Nu ser HORESTA frem til, at regeringen forventeligt indgår en aftale med Airbnb om automatisk indberetning af udlejernes lejeindtægter til SKAT.

”Vi ser det som helt centralt, at Airbnb vil foretage indberetning af udlejernes indtægter til SKAT. Dermed lukkes et hul, som har stået på vid gab i årevis, og hvor mulighederne for at tjene sorte penge har været urimeligt store. Det bliver der forhåbentlig gjort op med nu”, siger Katia K. Østergaard.

Loft på 70 dage

HORESTA glæder sig endvidere over, at der sættes et loft over, hvor mange dage man årligt må udleje sin bolig – modsat regeringens oprindelige udspil, hvor der blev foreslået en model uden et øvre loft. I dagens forlig er der indført et loft på 70 dage, som kommunerne dog kan løfte til maksimalt 100.

”Vi havde gerne set, at grænsen var endnu lavere, men i forhold til det første udspil fra regeringen i efteråret 2017 er der virkelig blevet lyttet til erhvervet og sket et kæmpe skridt i den rigtige retning”, siger Katia K. Østergaard.

Nye fradragsregler

Et tredje vigtigt skridt er nye fradragsregler. I dag kan man i ejerboliger fradrage 1,33 procent af ejendommens værdi, dog minimum 24.000 kroner. Den nye aftale afliver 1,33 procents-reglen og indfører et enhedsfradrag på 28.000 kroner. Udlejerne skal dog kun betale skat af 60 procent af indkomsten, som ikke er fradragsberettiget.

”Det er først og fremmest tilfredsstillende, at der alene kan opnås fradrag, når udlejning sker via en platform, som foretager indberetning til SKAT. Endvidere er der afsat midler til at udføre myndighedskontrol, som også er helt afgørende.  Med den nye 60%-regel er fradragsreglerne dog stadig særdeles fordelagtige for udlejerne, og skaber fortsat en ulige konkurrencevilkår, som vi ikke kan være tilfredse med”, siger Katia K. Østergaard.

Hun understreger, at aftalens værdi nu står og falder med, at Airbnb indgår en aftale med regeringen på de vilkår, som det politiske flertal har aftalt.

”Vi har fuld tillid til, at det lykkes for skatteministeren at indgå en indberetningsaftale med Airbnb, og har svært ved at se, at Airbnb skulle løbe fra et løfte, der tilsyneladende er givet om fremover at ville foretage skatteindberetning”, siger Katia K. Østergaard.

 

 

Kommentarer