Horesta

 

Nyheder

Vil du ansætte en flygtning efter IGU-ordningen?

Branchenyt30. jun 2016

Virksomheder, der ønsker at ansætte en flygtning på den nye IGU-ordning (Integrationsgrunduddannelse), kan nu gå i gang med rekrutteringen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er med andre ord nu blevet enige om de praktiske rammer for at indgå en IGU-aftale med en flygtning. Formålet med IGU-ordningen er at øge integrationen. Du kan se, hvem man kan ansætte på en IGU her.

Aftaleblanket

Først og fremmest er der nu enighed om indholdet af den aftaleblanket, en virksomhed er forpligtet til at bruge ved ansættelse af en person i en IGU-stilling. Find blanketten her eller direkte på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.   

Advokat i HORESTA Jesper L. Hollegaard udtaler: ”Vi anbefaler, at I tager kontakt til HORESTA, hvis I har konkrete spørgsmål til indholdet af aftaleblanketten, da den skal ligge færdig og underskrevet, inden den IGU-ansatte starter i virksomheden. Man kan altså ikke som normalt vente en måned med at lave en ansættelseskontrakt.”

Før flygtningen kan starte i en IGU-stilling, skal der også ske registrering af den indgåede ansættelsesaftale mellem flygtningen og virksomheden. Det er nu på plads, at registrering af aftalen skal ske ved at sende en mail med kontrakten til SIRI (Styrelsen for International Rekruttering og Integration) på igu@siri.dk. I starten af 2017 vil det blive muligt at foretage en elektronisk registrering. 

Undervisningsplan

Herudover er man også blevet enige om indholdet af de 20 ugers opkvalificering/uddannelse, der er en fast del af et IGU-forløb. En undervisningsplan for de 20 uger skal ligge klar senest en måned efter den IGU-ansatte har sin første arbejdsdag på virksomheden. Skabelonen, der skal bruges til undervisningsplanen, kan du finde her eller direkte på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.   

Undervisningsplanen skal ligesom aftaleblanketten indsendes til SIRI på igu@siri.dk. Eventuelle ændringer i planen skal ikke indsendes.

Bevis for gennemført IGU

Efter gennemførelsen af IGU-forløbet skal virksomheden udstede et bevis herfor. HER er en skabelon, som virksomheden kan bruge. Skabelonen kan ligesom aftaleblanketten og undervisningsplanen hentes direkte på Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Mere om IGU

HORESTA har sammen med DA udarbejdet nogle pjecer om IGU-ordningen. Her findes et kort overblik over IGU-ordningen. Nærmere information om ansættelsesvilkårene for en IGU findes HER.

 

Her kan du se en video om, hvilke løsninger IGU-ordningen kan være med til at løse:

 

 

For yderligere information kontakt:

Jesper L. Hollegaard

Advokat, 
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80jlh@horesta.dk

Kommentarer