Horesta

 

Holdninger

Holdninger

Turisterhvervet skaber vækst og beskæftigelse og er vigtigt for den danske samfundsøkonomi. Turisterhvervet omsætter årligt for over 87 mia. kr. og er et af Danmarks største eksporterhverv. Udenlandske turister omsætter for 35,7 mia. kr. årligt, og når en udenlandsk turist bruger penge under et ophold i Danmark, svarer det til salg af en vare til udlandet.

122.500 er ansat i turisterhvervet. Det er arbejdspladser i et eksporterhverv, der ikke kan flyttes ud af landet. Det er arbejdspladser i hele Danmark – også i de yderområder, hvor mange arbejdspladser gennem den sidste årrække er forsvundet. Og det er arbejdspladser for såvel faglærte som ufaglærte og ikke mindst personer med anden etnisk baggrund end dansk, som traditionelt har været udfordret på at få foden ind på arbejdsmarkedet.

Turismen bidrager med positivt afledte effekter i resten af erhvervslivet. Når turister besøger Danmark forbruges over halvdelen af deres penge i tilstødende erhverv som transport og detailhandel. Og når internationale virksomheder skal vælge, hvor der skal investeres eller hovedkontoret skal placeres, spiller et velfungerende turisme- og oplevelseserhverv ind.

Den internationale turisme boomer, og det danske turisterhverv har potentiale til at bidrage med øget vækst og flere arbejdspladser i Danmark. Et højt pris- og omkostningsniveau og uhensigtsmæssig regulering i Danmark er de væsentligste forklaringer på, hvorfor Danmark i øjeblikket taber anseelige markedsandele på turismen til vores nabolande. Der er behov for initiativer, som kan skabe bedre vilkår for turisterhvervet, så Danmark også kan få vækstrater i turismen på niveau med vores nærmeste nabolande.

HORESTAs politiske arbejde udmønter sig både nationalt, regionalt og lokalt. Det regionale og lokale arbejde underbygges af HORESTAs seks regionsbestyrelser. HORESTA Arbejdsgiver er endvidere medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, DA, hvor der arbejdes med arbejdsmarkedspolitik, arbejdsret, ansættelsesret og arbejdsmiljø.

Nedenfor er en oversigt over de politiske områder og sager, som HORESTA løbende beskæftiger sig med.

 

Arbejdskraft og uddannelse

Mennesker er restaurant-, hotel- og turisterhvervets vigtigste råvare. Erhvervet består af personer, som brænder for og arbejder med at skabe gode oplevelser. Derfor er adgangen og kvaliteten af arbejdskraft helt afgørende for det produkt, som erhvervet tilbyder kunder og gæster. Hotel-, restaurant- og turisterhvervet er udfordret på adgangen til arbejdskraft og har mange steder svært ved at få såvel faglærte tjenere og kokke som ufaglærte funktioner besat. Erhvervet har også mange ledige praktikpladser.Det er vigtigt at sikre større adgang til arbejdskraft, men også at arbejdstagerne har de rette kompetencer både i form af uddannelse og i lige så høj grad den personlige motivation til at skabe gode oplevelser.

Arbejdsmarked

HORESTA Arbejdsgiver er medlem af Dansk Arbejdsgiverforening, DA, hvor der arbejdes med arbejdsmarkedspolitik, arbejdsret, ansættelsesret og arbejdsmiljø. HORESTA arbejder både selvstændigt og i regi af DA med arbejdsmarkedspolitiske emner.

Erhvervsvilkår og konkurrence

Turisterhvervet omsætter årligt for over 87 mia. kr. og er et af Danmarks største eksporterhverv. Udenlandske turister omsætter for 35,7 mia. kr. årligt, og når en udenlandsk turist bruger penge under et ophold i Danmark, svarer det til salg af en vare til udlandet.

Den internationale turisme boomer med en vækstrate, som dansk turisme ikke kan matche. Der er brug for at styrke dansk turismes konkurrenceevne og sætte skarpt fokus på erhvervslivets rammevilkår og omkostninger. Turisterhvervene rammes hårdt af et højt momsniveau sammenlignet med resten af Europa, og af at en række centrale lande – herunder vore nærmeste nabolande – har en væsentlig lavere moms på overnatning og bespisning.

Turisterhvervet er med vækstpakke 2014 ligestillet med det øvrige erhverv for så vidt angår momsafløftning på erhvervsmæssige hotelovernatninger, men momsen kan, som i andre lande, stadig ikke afløftes ved forretningsmiddage på restauranter, ligesom turisterhvervet ikke har samme ret til refusion af energiafgifter som det øvrige danske erhvervsliv.

Fødevarer og gastronomi

Fødevarepolitik og -regulering er et område som optager langt størstedelen af virksomhederne inden for hotel–, restaurant- og turisterhvervet, da efterlevelse af fødevareregulering og politiske prioriteringer på området, hver dag har stor indflydelse på deres forretning. Derfor arbejder HORESTA på at sikre, at både regler og politik på området sikrer høj fødevaresikkerhed, minimerer administrative byrder og overregulering samt bidrager til, at danske fødevarer kan danne grobund for job og vækst.

Natur og miljø

HORESTA ønsker et rent land, da det styrker turisternes oplevelse af Danmark og bidrager til et godt ophold. HORESTA arbejder for, at Danmark og turistbranchen holder sig i front på miljøområdet. Det sker ved at fremme og arbejde for bæredygtige løsninger, uden at det forringer konkurrencevilkårene og rammerne for at drive virksomhed i branchen, og uden at der gås på kompromis med kvalitet og service.

HORESTA ønsker at indsamle, afprøve og sprede viden om nye teknologier, løsninger samt ledelses- og arbejdsprocesser, som er med til at understøtte denne udvikling. Dette skal medvirke til en øget miljøbeskyttelse, fremme et sundere klima og samtidig reducere branchens driftsomkostninger.

HORESTA ønsker at understøtte, at Danmark brandes som en grøn og bæredygtig nation og herved tiltrækker flere gæster. 

Kommunal og regional indflydelse

HORESTAs regionsbestyrelser varetager medlemmernes interesser i forhold til tiltag i kommuner, regioner og lokale/ regionale instanser. Der er seks regionsforeninger i HORESTA, som hver især ledes af en medlemsvalgt regionsbestyrelse. Regionsbestyrelsen er HORESTAs regionale og kommunale interessevaretager og talerør og har kontakt og samarbejde med embedsmænd og politikere i regioner og kommuner.

En regionsbestyrelse arbejder typisk med uddannelsestilbud, bevillingspolitik, dækningsafgift, udeserveringsafgift, lokal/ regional turismeudvikling, lokal/ regional arbejdsmarkedspolitik, arbejdskraft og lokale/ regionale rammevilkår for virksomhederne.

Skatter og afgifter

Skatter og afgifter er et af de områder, der kan påvirke virksomheders konkurrenceevne mest, da det påvirker produktets omkostning og pris. Det høje skatte- og afgiftsniveau i Danmark er med til at gøre hotel-, restaurant- og turisterhvervets produkter dyre og svækker dermed vores konkurrenceevne. Derudover er turisterhvervet pålagt en række konkurrenceforvridende afgifter, som ingen andre eksporterhverv pålægges. HORESTA har derfor hele tiden fokus på at nedbringe skatte- og afgiftsniveauet og dermed forbedre konkurrenceevnen for erhvervet.

Transport og tilgængelighed

Har en turist først valgt Danmark som ferie- eller mødedestination, er det vigtigt, at det er nemt både at komme hertil og rejse rundt i landet. For at sikre en velfungerende infrastruktur i Danmark skal der hele tiden arbejdes på at udvikle og udbygge flyrute-, vej- og jernbanenettet. Priser, antal afgange og moderne havneanlæg til modtagelse af færger og krydstogtskibe er afgørende både for at tiltrække internationale turister og for at sikre turist- og oplevelseserhvervet på de danske øer. Ligeledes er det vigtigt, at turisterne også har nem adgang til at opnå visum, samt at der, når de kommer til landet, er fornuftig international skiltning, så det er let at finde de steder og attraktioner, som har interesse.

Turisme og turismefremme

Turismen er et vigtigt eksporterhverv, som skaber forsat flere arbejdspladser i alle dele af Danmark. Derfor er det vigtigt, at der hele tiden er fokus på, hvordan vi udvikler branchen og målretter vores tilbud til turisternes efterspørgsel.

Viden og forskning

Forsknings- og vidensmiljø inden for turisme og opleveleserhvervene i Danmark skal fortsat udvikles og styrkes, således at branchens globale konkurrencekraft understøttes, og så branchen i højere grad får mulighed for at tiltrække eksperter, der har gennemført et længere akademisk uddannelsesforløb med sigte på innovative processer samt strategisk, økonomisk og driftsrelateret ledelse.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >

PRESSEKLIP

Flere tyskere booker sommerferien senere04-06-2018Hotelkæde vil udvide i Kolding med 15 etagers tårn04-06-2018Københavns nye luksushotel åbner i gammel transformerstation04-06-2018Københavnsk café-imperium klar med flere eksklusive restauranter04-06-2018Nu rykker madstederne for alvor i Aarhus04-06-2018Tysk ekspansion koster dansk restaurantkæde dyrt04-06-2018Her er Sønderjyllands bedste restaurant til lokale råvarer04-06-2018Svinkløv-kok gør klar til Bocuse d'Or04-06-2018