Horesta

 

HORESTAs Konkurrenceudvalg

HORESTAs Konkurrenceudvalg

HORESTA har nedsat et konkurrenceudvalg som skal varetage medlemmernes interesser på konkurrenceområdet.

Udvalget er nedsat af bestyrelsen efter et ønske fra medlemmerne, og består af en repræsentant fra hver af HORESTAs regioner. I udvalget sidder:

• Sten Slot, Danhostel Odense og Sønderborg, Region Syddanmark, formand for udvalget
• Steen Fabricius, Hotel Viking, Sæby, Region Nordjylland
• Jens Rysgaard, Hotel Ritz, Århus m.fl. Region Midtjylland
• Birgitte Boserup, Saltoftehus, Kalundborg, Region Sjælland
• Christopher Valentin, Copenhagen GO Hotel, Region Hovedstaden
• Gabriela Jantzen, Restaurant Le Port, Nexø, Region Bornholm

Udvalget sekretariatsbetjenes af HORESTA. Udvalget holder møder ca. hvert kvartal, hvor udvalget drøfter indkomne henvendelser og træffer beslutning om, hvorvidt der er basis for at gå videre med sagen.

Udvalget er således i sin funktion og sammensætning meget lig de konkurrenceudvalg, der tidligere har været i HORESTA, og en af udvalgets primære opgaver er, at visitere og vurdere de henvendelser om konkurrenceforvridning fra offentlig støttede virksomheder, som HORESTAs medlemmer gør udvalget opmærksom på.

Derudover er det udvalgets opgave at følge udviklingen på konkurrenceområdet såvel juridisk som politisk.

Læs udvalgets kommissorium i sin helhed.


Hvad skal en henvendelse til udvalget indeholde?
Medlemmer som ønsker at udvalget skal vurdere en konkret konkurrenceretlig sag opfordres til at kvalificere henvendelsen, således at udvalget i så vidt omfang som muligt modtager alle tilgængelige oplysninger om sagen.

Medlemmer – eller andre – som har konkrete forhold/sager, som man ønsker udvalgets vurdering af bør så vidt muligt indeholde følgende oplysninger:

  • Faktuelle oplysninger, navn, beliggenhed mv.
  • Hvilken form for konkurrenceforvridende virksomhed er der tale om – hotel, restaurant eller anden form for virksomhed? 
  • Giv meget gerne konkrete eksempler på den konkurrenceforvridende virksomhed
  • Hvordan er priserne det pågældende sted sammenholdt med markedspriser?
  • Hvilken form for offentlig støtte ydes der til det pågældende sted, kommunal, statslig eller anden form for støtte?
  • Hvad ydes støtten til – f.eks. drift af skole, kulturhus, idrætshal eller lignende?
  • Drives den konkurrenceforvridende virksomhed som forpagtning eller via et lejemål - samt andre relevante oplysninger om driftsformen.
  • Har den konkurrenceforvridende virksomhed medført en omsætningsnedgang for medlemmet eller for andre virksomheder i området?
  • Har sagen været oppe i lokalområdet, dvs. været genstand for medieomtale eller politisk omtale/behandling?

 

Det er ikke givet at alle disse oplysninger er umiddelbart tilgængelige, derfor vil udvalget naturligvis også selv søge sagen oplyst i det omfang der skønnes at være behov for det, og i det omfang det er muligt at få adgang til de pågældende oplysninger.

Anmodninger til udvalget om at vurdere konkrete sager bør så vidt muligt ske skriftligt vedlagt de ovennævnte oplysninger.

Dette betyder naturligvis ikke, at udvalget afviser at tage stilling til ikke-skriftlige henvendelser. I så fald vil udvalget selv søge sagen oplyst, men jo mere oplyst en henvendelse er når den modtages, jo hurtigere vil udvalgte kunne behandle og tage stilling til henvendelsen.

Henvendelser fra medlemmerne med ønske om, at udvalget drøfter og tager stilling til konkrete konkurrenceretlige sager – eller mere generelle konkurrenceretlige/politiske spørgsmål – skal primært rettes til HORESTA, som fungerer som sekretariat for udvalget. Man er naturligvis også velkommen til at rette henvendelse til det lokale medlem af konkurrenceudvalget.

Juni 2017

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >