Horesta

 

Sygdom

Sygdom

Hver dag er over 100.000 medarbejdere i Danmark sygemeldt. Derfor er det vigtigt, at HORESTA’s medlemmer kender deres rettigheder og pligter i forbindelse med medarbejderes sygemeldinger.

Sygdom er lovligt forfald, men hvorvidt medarbejderen har krav på løn under sygdom (og i hvilket omfang), afhænger af en række forhold, herunder blandt andet om den ansatte er funktionær eller omfattet af en overenskomst, samt hvorvidt medarbejderen opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav.

Sygdom giver desuden anledning til særlige problemstillinger i forbindelse med blandt andet ferie, graviditet og opsigelser.
På de følgende sider kan du finde oplysninger om en række af de problemstillinger, som ofte opstår i forbindelse med medarbejderes sygdom.

FAQ:

1) Skal jeg betale løn under sygdom til en medarbejder, der er omfattet af hovedoverenskomsten?
Svar: Som udgangspunkt er svaret ja. Det er dog en forudsætning, at medarbejderen opfylder sygedagpengelovens beskæftigelseskrav overfor arbejdsgiveren.

2) Hvad er sygedagpengelovens beskæftigelseskrav?
Svar: Der sondres mellem sygedagpengelovens beskæftigelseskrav overfor arbejdsgiveren og overfor kommunen.
Sygedagpengelovens beskæftigelseskrav overfor arbejdsgiveren indebærer, at medarbejderen skal have været beskæftiget hos virksomheden uafbrudt de seneste 8 uger før sygdommens indtræden og i denne periode have været beskæftiget i mindst 74 timer
Kommunens beskæftigelseskrav indebærer, at lønmodtageren skal have været beskæftiget i mindst 240 timer indenfor de seneste 6 afsluttede måneder forud for første fraværsdag. I mindst 5 af disse måneder skal medarbejderen have arbejdet minimum 40 timer per måned. Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved beskæftigelse hos flere forskellige arbejdsgivere.

3) Må man opsige en syg medarbejder?
Som medlem af HORESTA anbefaler vi, at du ringer til HORESTA’s callcenter for en nærmere drøftelse, da der er mange forhold, som kan spille ind.


Oktober 2017

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >