Horesta

 

Sygdom

Refusion og sygedagpenge

En arbejdsgiver, der udbetaler løn til en medarbejder under sygdom, indtræder i medarbejderens ret til sygedagpenge fra kommunen.

Hvis medarbejderen opfylder beskæftigelseskravet overfor arbejdsgiveren, opnår arbejdsgiveren ret til refusion af sygedagpenge, når medarbejderen har været sygemeldt i mere end 30 dage. Denne periode kaldes arbejdsgiverperioden, da omkostningerne ved en medarbejderens sygdom i denne periode alene påhviler arbejdsgiveren.

Opfylder medarbejderen alene beskæftigelseskravet overfor kommunen, men ikke overfor arbejdsgiveren, kan arbejdsgiveren få refusion for sygedagpenge fra 1. fraværsdag.

Arbejdsgiver kan ansøge om refusion på www.nemrefusion.dk.

Anmeldelse af sygefravær skal ske senest 5 uger efter medarbejderens første fraværsdag. Hvis denne frist overskrides, kan der alene ydes refusion af dagpenge fra det tidspunkt, hvor sygefraværet er anmeldt.

Sygedagpengesatsen udgør i 2017 højest 4.245 kr. pr. uge svarende til 114,73 kr. pr. time.

Udbetaler arbejdsgiveren løn under sygdom til en medarbejder på deltid, har arbejdsgiveren krav på sygedagpengerefusion fra kommunen svarende til de sygedagpenge, medarbejderen ellers ville få udbetalt af kommunen.

Oktober 2017
 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >