Horesta

 

Sygdom

Opsigelse pga. sygdom

Som udgangspunkt må en medarbejder godt opsiges under sygdom. Det kan dog få konsekvenser i form af et godtgørelseskrav i nogle tilfælde:

Overenskomstansatte og funktionærer

For medarbejdere omfattet af en kollektiv overenskomst med mere end 9 måneders anciennitet i virksomheden, eller for funktionærer med mere end 1 års anciennitet, skal man være særlig opmærksom.

For at opsigelsen, begrundet i sygdom, ikke skal udløse en godtgørelse, skal sygdommen være af længere varighed, og der skal ikke være udsigt til, at medarbejderen kommer tilbage foreløbig, når medarbejderen modtager sin opsigelse. Derfor er det vigtigt, at virksomheden løbende har indhentet lægeerklæringer, som giver et billede af, hvornår medarbejderen kan forventes tilbage.

Kronisk eller langvarig sygdom

Hvis medarbejderen lider af en kronisk eller langvarig sygdom, er der risiko for, at sygdommen kan udgøre et handicap, som forhindrer medarbejderen i at udføre sit arbejde.

Her har man, som virksomhed, en særlig pligt til at undersøge medarbejderens arbejdsevne. Ikke ved at spørge, hvad medarbejderen fejler, men til at tale med medarbejderen om dennes muligheder og evner. Samtidig kan man, som virksomhed, have en pligt til inden for driftens muligheder, i videst muligt omfang, at foretage tilpasninger, så medarbejderen kan komme tilbage i arbejde. Det kan f.eks. være ansættelse på nedsat tid eller hjælpemidler.

Det anbefales løbende at indhente lægeerklæringer i form af mulighedserklæringer, hvor der netop spørges ind til hvilke funktioner, der er påvirket hos medarbejderen, samt medarbejderens evner.

Fleksjob og § 56-aftaler kan indikere, at medarbejderen lider af en kronisk eller langvarig lidelse, som påvirker medarbejderens arbejdsfunktioner.

Hvis medarbejderens sygdom gør, at medarbejderen slet ikke er egnet eller kompetent til at udføre arbejdet på sigt, kan dette begrunde en opsigelse.

Pas på, her spiller den lægelige vurdering ind, og det kan være meget svært at vurdere , hvornår der foreligger en sygdom, som udgør et handicap, og hvornår medarbejderen ikke længere er disponibel, kompetent og egnet til sit job.

Hvis medarbejderen har børn, som lider af et handicap, kan dette gøre, at medarbejderen er særligt beskyttet mod opsigelse.

HORESTA’s medlemmer anbefales at kontakte HORESTA’s callcenter, for nærmere rådgivning ved medarbejdere med længerevarende eller kronisk sygdom.”

 

FAQ

  • Må man opsige en syg medarbejder?
    • Som medlem af HORESTA anbefaler vi, at du ringer til HORESTA’s callcenter for en nærmere drøftelse, da der er mange forhold, som kan spille ind.

 

  • Hvem skal betale for lægeerklæringerne?
    • Når man som virksomhed anmoder medarbejderen om en lægeerklæring, er det virksomheden, som skal betale for lægeerklæringen.

 

  • Kommunen siger, at vi ”bare” kan opsige en fleksjobber, når vi ikke ønsker fleksjobberen ansat længere.
    • Kommunerne glemmer ofte at rådgive om, at fleksjobbere netop er særligt beskyttet pga. den sygdom, der gør, at de er berettiget til et fleksjob, og at en fleksjobber derfor ikke ”bare” kan opsiges, da denne kan være særligt beskyttet grundet sin sygdom.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >