Horesta

 

Sygdom

Kontakt til den sygemeldte

Det er en skrøne, at man som arbejdsgiver ikke må tage kontakt til en sygemeldt medarbejder. Derimod kan såvel arbejdsgiver som medarbejder have glæde af en jævnlig kontakt mellem arbejdsgiver og medarbejder under sygdom.

Den første kontakt finder sted, når medarbejderen melder sig syg overfor arbejdsgiver. Allerede på dette tidspunkt kan arbejdsgiver med fordel stille en række spørgsmål, herunder vedrørende sygemeldingens forventede varighed, hastende arbejdsopgaver eller møder, der skal aflyses. For at sikre denne første kontakt, kan det anbefales, at der på arbejdspladsen stilles krav om, at medarbejdere skal sygemelde sig ved at ringe til den nærmeste leder (og ikke pr. sms).

Arbejdsgiver bør herefter sørge for at følge op overfor medarbejderen, når passende tid er forløbet - for eksempel efter en uges sygdom. Her kan arbejdsgiver spørge ind til, hvordan medarbejderen har det, og hvornår medarbejderen regner med at vende tilbage til jobbet. Disse spørgsmål er vigtige at få besvaret af hensyn til arbejdets planlægning, når medarbejderen er fraværende. Derfor er arbejdsgiveren også berettiget til at stille disse spørgsmål.

Omvendt er det vigtigt som arbejdsgiver at være opmærksom på, at der ikke må spørges ind til, hvad medarbejderen fejler.

Beskæftigelsesministeriet har udgivet en vejledning: ”Sygefravær på arbejdspladsen – hvad må man spørge om?

Sygefraværssamtale

Arbejdsgiveren har desuden ret til - når som helst under et sygefravær - at indkalde en medarbejder til en sygefraværssamtale. Dette følger af arbejdsgiverens ledelsesret.

Arbejdsgiveren har pligt til at indkalde en sygemeldt lønmodtager til en personlig samtale om, hvordan og hvornår lønmodtageren kan vende tilbage til arbejdet senest 4 uger efter den første sygedag.

Hvis sygdommen eller praktiske omstændigheder ikke giver mulighed for en personlig samtale, kan samtalen i stedet foregå telefonisk. Praktiske omstændigheder kan for eksempel være hospitalsindlæggelse eller fordi medarbejderen er for syg til at møde op.

Hvis lønmodtageren er i opsagt stilling og fratræden sker inden 8 uger efter den første sygedag, har arbejdsgiveren ikke pligt til at indkalde til sygefraværssamtale.

For så vidt angår sygefraværssamtalens indhold henvises der til beskæftigelsesministeriets vejledning.

Det har ikke betydning for arbejdsgivers adgang til refusion af sygedagpenge, hvis arbejdsgiver ikke afholder samtalen.


Oktober 2017

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >