Horesta

 

Sygdom

Ferie og sygdom

Sygdom opstået før en planlagt ferie
Sygdom er en feriehindring. Dette betyder, at der som udgangspunkt ikke kan afholdes ferie under sygdom. Afholdelse af ferie under sygdom kan medføre bortfald af retten til sygedagpenge.
En sygemeldt medarbejder kan således alene afholde ferie, hvis medarbejderen raskmelder sig forud for ferien. Alternativt bortfalder den planlagte ferie, og feriedagene må i stedet afholdes på et senere tidspunkt.
I særlige tilfælde kan det dog være acceptabelt, at en medarbejder afholder ferie på trods af en sygemelding. Vi anbefaler, at HORESTAs medlemmer i tvivlstilfælde ringer til vores callcenter for en nærmere drøftelse.

Hvis medarbejderen ikke raskmeldes inden feriens begyndelse, skal medarbejderen iagttage de almindelige regler for sygemelding, som er gældende i ansættelsesforholdet. Bliver medarbejderen rask, skal medarbejderen derfor også huske at raskmelde sig.

Hvis medarbejderen bliver rask inden udløbet af den planlagte ferieperiode, skal medarbejderen meddele arbejdsgiveren, om medarbejderen vil afholde den resterende del af den planlagte ferie eller genoptage arbejdet med henblik på at afholde ferien samlet på et senere tidspunkt.

Tidspunktet for omplacering af ferie som følge af sygdom fastlægges efter de almindelige regler. Varslerne kan dog forkortes, hvis dette er nødvendigt for, at medarbejderen kan nå at holde sin hovedferie inden for hovedferieperioden (1. maj - 30. september).

Sygdom opstået under ferie
Da sygdom er en hindring for afholdelse af ferie, kan en medarbejder, som bliver syg under ferie, have krav på erstatningsferie.

Retten til erstatningsferie indtræder først efter udløbet af en karensperiode. Karensperiodens længde er afhængig af, hvor mange feriedage medarbejderen har optjent. Der beregnes 1 karensdag per optjent ferieuge, hvilket betyder, at en medarbejder, der har optjent fuld ferie (5 uger), vil have en karensperiode på 5 dage. Hvis medarbejderen har optjent mindre end 5 ugers ferie, så er karensperioden forholdsmæssigt kortere.

Medarbejderen har pligt til at orientere arbejdsgiveren om sygdommen på første sygedag, og skal desuden dokumentere sygdommen ved en lægeerklæring eller friattest. Medarbejderen skal selv betale for omkostningerne til dokumentationen.

Oktober 2017

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >