Horesta

 

Kontrolforanstaltninger

Visitation

For HORESTAs medlemsvirksomheder kan der i mange tilfælde være en saglig grund til at indføre en form for indgangs/udgangskontrol, herunder visitation af medarbejdernes bagage, overtøj og lignende.

Arbejdsgivers driftsmæssige formål med indførelse af visitation vil typisk være opklaring eller forebyggelse af tyveri.

Dette er særligt relevant for virksomheder, hvis produkter er let omsættelige, hvilket er tilfældet for mange hoteller og restauranter. Ved vurdering af om visitation er nødvendig, kan der lægges vægt på, hvorvidt visitation anvendes på andre tilsvarende virksomheder.

For at forhindre, at visitationen virker krænkende på medarbejderne, skal man sikre sig, at udvælgelsen af medarbejdere der visiteres sker vilkårligt, samt at visitationsordningen omfatter alle medarbejdere i virksomheden.

Vilkårligheden kan dog fraviges, hvis arbejdsgiver griber en ansat i et tyveri, og den ansatte forsøger at skjule genstanden på sig eller i sin taske. I den forbindelse er det dog afgørende, at beviset for tyveri ikke kan sikres på anden måde. På samme måde kan vilkårlighedskravet fraviges, hvis der foreligger omstændigheder, der skaber begrundet mistanke om tyveri.

Selve visitationen skal foregå på en måde, der ikke virker blufærdigheds- eller ærekrænkende.

Januar 2016 

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >