Horesta

 

Kontrolforanstaltninger

Krav ved indførelse af kontrolforanstaltning

For alle virksomheder gælder det som grundlæggende betingelser, at en kontrolforanstaltning:

• Skal være sagligt begrundet i driftsmæssige årsager og have et fornuftigt formål.
• Ikke må være krænkende over for medarbejderne.
• Ikke må forvolde medarbejderne tab eller nævneværdige ulemper.
• Skal indrettes således, at der er et rimeligt forhold mellem mål og midler.

Derudover skal alle overenskomstdækkede medlemmer af HORESTA være opmærksomme på, at der i ”Aftalen om kontrolforanstaltninger” mellem Dansk Arbejdsgiverforening(DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO), er fastsat en særlig procedure, som skal følges ved indførelse af kontrolforanstaltninger.

Det fremgår således af denne aftale, at arbejdsgiver skal varsle medarbejderne senest 6 uger inden nye kontrolforanstaltninger iværksættes, medmindre formålet med kontrolforanstaltningen vil forspildes ved varslingen, eller tvingende driftsmæssige grunde er til hinder for varslingen.

I tilfælde af, at formålet forspildes eller tvingende driftsmæssige grunde hindrer varslingen skal arbejdsgiveren i stedet orientere medarbejderne snarest muligt og samtidig redegøre for årsagen til, at 6-ugersfristen ikke kunne overholdes.

Der stilles ikke krav til formen af orienteringen af medarbejderne. Dog skal varslingen klart og tydeligt præcisere, hvilket formål kontrolforanstaltningen har. Bevismæssigt anbefales det, at varslingen sker skriftligt.

Det fremgår desuden af aftalen, at medarbejderen ikke kan meddele et samtykke til iværksættelse af kontrolforanstaltninger, hverken i forbindelse med ansættelsen eller på et senere tidspunkt, hvis de grundlæggende betingelser ikke er opfyldt.

Alt afhængig af karakteren af den kontrolforanstaltning, som arbejdsgiver ønsker at indføre stilles der mere eller mindre skærpede krav til den driftsmæssige begrundelse. Det kan f.eks. nævnes, at alkohol- og narkotest er en af de mere indgribende kontrolforanstaltninger, hvorfor kravet til den driftsmæssige begrundelse skærpes.

Ønsker du at indføre en kontrolforanstaltning anbefales det til enhver tid, at du kontakter HORESTA for en vurdering af om betingelserne for indførelse af en kontrolforanstaltning er opfyldt.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >