Horesta

 

Kontrolforanstaltninger

mail

Kontrol af internet og e-mail

Et sagligt formål med indførelse af kontrol af internet og/eller e-mail kan være alt fra systemdrift, sikkerhed og dokumentationskrav til kontrol med retningslinjer og internetpolitik. Det er vigtigt at være opmærksom på, at kontrollen ikke må blive for vidtrækkende i forhold til formålet. Det vil fx sjældent være sagligt konstant at overvåge/kontrollere medarbejderes brug af internet og email, med mindre der foreligger en konkret mistanke om misligholdelse fra den enkelte medarbejders side.

Arbejdsgiver er altid forpligtet til at oplyse om den reelle grund til denne form for kontrol.  Arbejdsgiver må ikke efterfølgende bruge oplysningerne til andre kontrolformål end dem, som medarbejderne har fået oplyst.

Arbejdsgivers ret til at føre kontrol af e-mail begrænses af straffelovens bestemmelser om brud på brevhemmelighed, hvorefter det er forbudt at læse andres private breve og mails. Brevhemmeligheden omfatter også medarbejderes private e-mails, selvom e-mailen er sendt fra arbejdsmailen.

Arbejdsgiver kan sikre sig, at denne ikke forbryder sig mod brevhemmeligheden ved at oplyse de ansatte om, at de skal holde sig fra at sende private e-mails fra arbejdsmailen, eller ved at opfordre til, at de ansatte i emnefeltet angiver, at der er tale om privatpost.

I sidste ende er det dog altid arbejdsgiver ansvar at sikre sig, at der ikke sker brud på brevhemmeligheden i strid med straffelovens bestemmelser.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >