Horesta

 

Kontrolforanstaltninger

billede

Arbejdstidskontrol

Praksis har anerkendt arbejdsgivers behov for at kunne kontrollere, at arbejdstiden udnyttes effektivt. Det driftsmæssige formål søges ofte opnået ved hjælp af et stempelur. Rigtig mange af HORESTAs medlemsvirksomheder bruger dette redskab, som dokumentation for medarbejdernes arbejdstid. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at et stempelur eller lignende er en form for kontrolforanstaltning, hvorfor de almindelige betingelser for indførelse af en kontrolforanstaltning skal overholdes.

Det er ligeledes fastslået i praksis, at arbejdsgiveren kan kræve, at der først stemples ind, når medarbejderen er omklædt til arbejdet, samt at der først stemples ud, når man forlader arbejdet for at klæde om.

Hvis arbejdsgiver imidlertid forlanger, at medarbejderen klæder om på arbejdspladen, er arbejdsgiver dog forpligtet til også at betale for tiden, der går med omklædning.

I en faglig voldgiftskendelse af 27. august 2004 udtalte opmanden således, at den tid, en arbejdsgiver pålægger en medarbejder at tilbringe på virksomheden som led i udførelsen af tjenesten, må anses for arbejdstid. Omklædningstiden skulle derfor i den konkrete sag aflønnes, da virksomheden forlangte, at de ansatte skiftede til og fra virksomhedens arbejdstøj på virksomheden.

Januar 2016


 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >