Horesta

 

Kontrolforanstaltninger

Club

Alkohol- og narkotest

Det er arbejdsgivers opgave at sikre, at medarbejderne har et sikkert arbejdsmiljø. Det er derfor arbejdsgiver, der skal kunne stå inde for, at medarbejdere, der f.eks. betjener maskiner, er ved deres fulde fem. For nogle brancher er det derfor helt sædvanligt at bruge alkohol- eller narkotest.

Alkohol- og narkotest hører dog til de mere indgribende kontrolforanstaltninger, hvorfor kravene til den driftsmæssige begrundelse er store.

Det må antages, at arbejdsgiver ikke generelt kan kræve, at medarbejderne gennemfører sådanne tests, medmindre der er en konkret begrundet og underbygget mistanke om misbrug, eller der foreligger en særlig driftsmæssig begrundelse.

Hvis arbejdsgiver har en begrundet konkret mistanke om, at en medarbejder er påvirket i strid med arbejdsgivers retningslinjer, påvirket i en sådan grad, at det sikkerhedsmæssigt ikke er forsvarligt eller påvirket i en udstrækning, hvor medarbejderen ikke længere kan varetage sit job, er det dog ikke de kollektive aftaler om kontrolforanstaltninger, der sætter grænserne for kontrollen, men derimod ledelsesretten.

Det betyder, at arbejdsgiver ved konkret mistanke kan udføre kontrollen, så længe denne ikke er krænkende eller til nævneværdig ulempe for medarbejderen. Kontrollen må ligeledes ikke være i strid med almindelige proportionalitetsovervejelser, hvilket betyder, at kontrollen skal være saglig, rimeligt begrundet og have et fornuftigt formål.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >