Horesta

 

Klausuler under ansættelsen

bog

Klausuler under ansættelsen

Ny lov om ansættelsesklausuler trådt i kraft
Den nye lov erstatter de tidligere regler om konkurrencebegrænsende klausuler i ansættelseskontrakter.
Loven gælder for alle former for ansættelsesklausuler, der indgås den 1. januar 2016 eller senere. Klausuler, der er indgået før den 1. januar 2016 forbliver gældende.

Klausuler under ansættelsen
Konkurrence- og kundeklausuler reguleres af ansættelsesklausulloven, som gælder for alle lønmodtager -herunder funktionærer, direktører og ikke-funktionærer.

Medarbejdere skal have en ”helt særligt betroet” stilling, for at konkurrenceklausuler og kombinerede klausuler er gyldige. Den tidsmæssige udstrækning af kunde- og konkurrenceklausuler begrænses derfor, således at kunde- og eller konkurrenceklausuler først kan anvendes, når medarbejderen har 6 måneders anciennitet i en virksomhed.

Konkurrenceklausul
Det skal skriftligt aftales, hvilke forhold i medarbejderens ansættelse, der gør det påkrævet at indgå en aftale om en konkurrenceklausul.

Kundeklausul
Arbejdsgiveren skal udarbejde en skriftlig liste i forbindelse med kundeklausuler indeholdende hvilke virksomheder, der er omfattet af forbuddet. Kunder, som medarbejderen selv har været i kontakt med inden for de seneste 12 måneder, kan være en del af listen, men listen kan ikke blot indeholde kunder, som virksomheden har været i kontakt med.

Alle klausuler kan til enhver tid opsiges med en måneds varsel fra arbejdsgivers side.

Jobklausuler kan kun indgås i forbindelse med vikarvirksomhed og virksomhedsoverdragelser.

Vi anbefaler medlemmer til at kontakte HORESTA for udarbejdelse af klausuler for helt særligt betroet medarbejdere.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >