Horesta

 

Klausuler under ansættelsen

Uddannelsesklausuler

En uddannelsesklausul er en aftale, der indgås med en medarbejder i forbindelse med, at arbejdsgiveren indvilliger i helt eller delvist at afholde omkostningerne i forbindelse med medarbejderens uddannelse.

Klausulen går typisk ud på, at medarbejderen er forpligtet til at tilbagebetale omkostningerne helt eller delvist, hvis medarbejderen opsiger sin stilling under uddannelsen eller i en periode efter uddannelsens afslutning.

Af bevismæssige grunde er det vigtigt at en sådan aftale indgås skriftligt. Hvis arbejdsgiveren ikke kan bevise at der er indgået aftale om tilbagebetaling, vil det blive yderst vanskeligt at kræve det af medarbejderen.

Hvornår er en uddannelsesklausul gyldig?

Der findes ingen lovgivning, der specifikt regulerer uddannelsesklausuler. I udgangspunktet er der derfor aftalefrihed. Der vil dog skulle foretages en almindelig rimelighedsvurdering, når gyldigheden af en sådan klausul skal efterprøves.

Det betyder, at en uddannelsesklausul skal tjene et sagligt formål og ikke må gå videre end påkrævet.

Kriterier der kan indgå i vurderingen er:

Er uddannelsen primært i virksomhedens eller medarbejderens interesse?
Er uddannelsen særligt omkostningstung i forhold til den almindelige efteruddannelse medarbejdere tilbydes?
Hvor lang tid skal medarbejderen været ansat for at undgå tilbagebetalingskrav?
Hvor stor en andel skal medarbejderen betale tilbage?

Det anbefales, at tilbagebetalingspligten gradueres, således at tilbagebetalingsforpligtelsen nedtrappes gradvist, jo længere medarbejderen er ansat efter færdiggørelsen af uddannelsen. Såfremt medarbejderen fratræder under uddannelsen, antages det, at de allerede afholdte udgifter kan kræves tilbagebetalt af medarbejderen.

Alternativ til uddannelsesklausuler

En virksomhed kan som alternativ til en uddannelsesklausul vælge at indgå en uddannelsesaftale med medarbejderen, som finansieres ved en kontantlønsordning. Det betyder, at medarbejderen accepterer en lønnedgang, mod at arbejdsgiveren afholder udgiften til uddannelsen.

Det er et afgørende krav, at arbejdsgiveren bærer risikoen for denne ordning. Det vil således ikke skattemæssigt være lovligt for arbejdsgiveren at betinge en sådan uddannelsesaftale med et krav om tilbagebetaling, hvis medarbejderen stopper før tiden.

Kontakt HORESTA, hvis du ønsker at indgå en uddannelsesaftale med en uddannelsesklausul eller som del af en kontantlønsordning.

April 2016


 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >