Horesta

 

Klausuler under ansættelsen

Konkurrence- eller kundeklausul

For aftaler om konkurrence- eller kundeklausuler med en varighed på op til 6 måneder skal kompensationen udgøre mindst 40 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. til og med den 6. måned efter fratrædelsen dog mindst 16 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

For aftaler om konkurrence- eller kundeklausuler med en varighed på op til 12 måneder skal kompensationen udgøre mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

Får lønmodtageren andet passende arbejde, udgør kompensationen fra og med den 3. til og med den 12. måned efter fratrædelsen dog mindst 24 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

Men bemærk at kompensationen for de første 2 måneder efter fratrædelsen udbetales senest ved fratrædelsen som et engangsbeløb, uanset om lønmodtageren får andet passende arbejde. Her skelnes igen mellem om klausulernes varighed er over eller under 6 måneder.

Varighed på op til 6 måneder udgør mindst 40 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet og for klausuler med en varighed på op til 12 måneder udgør mindst 60 pct. af lønnen pr. måned på fratrædelsestidspunktet. 

Det er vigtigt at fastslå, at såfremt lønmodtagerens såfremt lønmodtageren ikke aktivt søger at finde andet passende arbejde og ikke opfylder sin tabsbegrænsningspligt, så bortfalder retten til kompensation
Engangsbeløbet skal dog altid udbetales. 

Kontakt gerne Horesta i forbindelse med ophør af medarbejdere, som er omfattet af en konkurrence- eller kundeklausul.

April 2016

 

For yderligere information kontakt:

Anders Roskvist Petersen

Advokat, 
Juridisk afdeling
Tlf. +45 35 24 80 80arp@horesta.dk

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >