Horesta

 

Barsel

Sygdom og andet fravær i forbindelse med barsel

Læge-/jordemoderkonsultationer

En gravid medarbejder har krav på frihed til forebyggende læge- og jordemoderkonsultationer i det omfang, undersøgelserne ikke kan finde sted uden for medarbejderens normale arbejdstid.

Ved enkeltstående lægebesøg i arbejdstiden er der ingen dagpengeret – hverken fra virksomheden eller kommunen. Funktionærer har dog krav på løn, hvis sygdommen nødvendiggør et lægebesøg, forudsat det ikke kunne være placeret udenfor arbejdstiden. 

Graviditetsbetinget sygdom

Hvis det efter en lægelig vurdering vil indebære fare for kvindens helbred eller fosteret, hvis hun fortsætter med at arbejde under graviditeten, vil kvinden skulle sygemeldes. Det kan for eksempel være tilfældet ved truende abort eller bækkenløsning.

Ved graviditetsbetinget sygdom har medarbejderen krav på samme betaling som under anden sygdom. Hvis medarbejderen ikke har krav på løn fra arbejdsgiveren, kan medarbejderen få sygedagpenge fra kommunen. 

Virksomheder, der betaler løn under graviditetsbetinget sygdom, har krav på refusion fra kommunen fra første fraværsdag. Der gælder altså ingen arbejdsgiverperiode på 30 dage som ved almindelig sygdom. Men kommunen vil normalt bede om at se en lægeerklæring, hvoraf det eksplicit skal fremgå, at sygefraværet er graviditetsbetinget.

Hvis lægen ikke vurderer, at sygdommen er graviditetsbetinget (det vil sige at graviditeten ikke i sig selv indebærer et sygeligt forløb, hvor der ikke er risiko for moderen eller fosteret) er der tale om almindelig sygdom, og virksomheden kan derfor først få refusion efter 30 dage.  

Medarbejderen har sædvanligvis ikke krav på barselsdagpenge eller løn ved fravær pga. almindelige gravidi­tetsgener. Der er kun krav på fravær med dagpenge eller løn, hvis graviditetsgenerne har en sådan karakter, at kvinden er uarbejdsdygtig. Dette er normalt ikke tilfældet ved for eksempel almindeligt forekommende kvalme, utilpashed, blodmangel mv.

Abort eller dødsfald

Hvis en kvinde er uarbejdsdygtig pga. abort – såvel spontan som provokeret - betragtes dette som sygdom, og hun har derfor ret til samme betaling som normalt i forbindelse med sygdom.  Virksomheden er samtidig berettiget sygedagpenge-refusion af barselsdagpenge fra 1. sygedag, hvis virksomheden betaler løn under fraværet. Der gælder altså ingen 30 dages arbejdsgiverperiode. 

Hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres, har kvinden ret til 14 ugers fravær med barselsdagpenge fra kommunen. Medarbejderen kan have ret til løn, hvis det følger af en overenskomst eller funktionærloven.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >