Horesta

 

Barsel

Genoptagelse af arbejdet under orloven

Delvis genoptagelse uden forlængelse af orlovsperioden

Bortset fra de første 2 uger efter fødslen, hvor moderen er forpligtet til at holde orlov, kan arbejdet genopta­ges i op til 29½ time pr. uge og maksimalt 80 % af den normale ugentlige arbejdstid – uden at der sker en forlængelse af orlovsperioden. Retten til dagpenge bortfalder for den tid, arbejdet er genoptaget.

Det er en forudsætning for den delvise genoptagelse af arbejdet under orloven, at der foreligger en aftale mellem virksomheden og medarbejderen herom. Parterne skal altså være enige – også om vilkårene for den delvise genoptagelse.

Delvis genoptagelse af arbejdet kombineret med en tilsvarende forlængelse af orlovsperioden

Medarbejderen kan også vælge at genoptage arbejdet på deltid samtidig med, at orlovsperioden forlænges tilsvarende.

Er arbejdet genoptaget på for eksempel halv tid i hele forældreorlovsperioden (32 uger), kan orlovsperioden forlænges til det dobbelte og således til i alt 64 uger på halve dagpenge. Men også her er det en forudsætning, at der forelig­ger en aftale mellem virksomheden og medarbejderen.

Hvis medarbejderen fratræder, inden den forlængede periode er afholdt, er retten til dagpenge betinget af, at medarbejderen indgår aftale med en ny arbejdsgiver om forlængelse af perioden.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >