Horesta

 

Barsel

Fravær i forbindelse med graviditet og ferie

Graviditetsorlov

Kvinden har ret til at begynde graviditetsorloven 4 uger før det forventede fødselstidspunkt. I vandrejournalen fastslås det endelige fødselstidspunkt. Er der planlagt kejsersnit på en nærmere fastsat dato, beregnes 4-ugers perioden ud fra denne dato.

Datoen for forventet fødsel dokumenteres i form af kopi af vandrejournalen eller en attest fra praktiserende læge eller sygehus.

Det har ingen betydning for længden af orloven efter fødslen, om moderen føder før eller efter det forventede fødselstidspunkt. Hvis fødslen sker før det forventede tidspunkt, forlænges orloven efter fødslen således ikke. Der sker tilsvarende heller ikke en forkortelse af orloven efter fødslen, hvis kvinden går over tid. Graviditetsorloven ophører under alle omstændigheder dagen efter barnet fødes.

Den dag fødslen forventes at finde sted, regnes med i 4-ugers perioden.

Fædreorlov

Fædreorloven placeres umiddelbart efter barnets fødsel eller hjemkomst fra hospitalet eller - efter aftale med virksomheden - på et hvilket som helst tidspunkt inden for 14 uger efter fødslen.

Barselsorlov

Efter fødslen har moderen krav på 14 ugers barselsorlov, der beregnes fra datoen efter fødslen. Af disse 14 uger har moderen pligt til at holde 2 uger lige efter fødslen. Hvis moderen dør eller er for syg til at passe barnet, kan faderen indtræde i moderens orlovsret.

Forældreorlov

Begge forældre har herudover ret til 32 ugers forældreorlov. Forældrene har ret til samlet 32 ugers dagpenge. Forældreorloven kan placeres på flere måder som kan holdes:

  • Samtidig
  • I forlængelse af hinanden
  • På skift

Faderen har også mulighed for at påbegynde sin forældreorlov, mens moderen er i gang med at holde sine 14 ugers barselsorlov. Forældrene kan også dele pasningen af barsenet mellem sig, så de holder deres forældreorlov på skift.

Der er mulighed for at forlænge forældreorlovsperioden med yderligere 8 eller 14 uger.

skema

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >