Horesta

 

Barsel

Fravær i forbindelse med fertilitetsbehandling

Undersøgelse og behandling for barnløshed betragtes som sygdom, hvilket er lovligt fravær.

Funktionærer har krav på fuld løn under fraværet, mens overenskomstansatte medarbejdere kan have ret til løn i henhold til overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F.. Det er dog kun den af parterne, der er årsag til barnløsheden, der har ret til løn.

Hvis medarbejderen, som er årsag til barnløsheden, ikke har krav på løn, er der ret til sygedagpenge fra virksomheden i arbejdsgiverperioden på 30 dage, hvis virksomheden kan indtræde i medarbejderens ret til sygedag­penge.

Er der tale om ambulante behandlinger, starter der en ny arbejdsgiverperiode, hver gang medarbejderen går til behandling, dvs. virksomheden i udgangspunktet ikke kan opnå ret til refusion pga. medarbejderens fravær til fertilitetsbehandling. 

Imidlertid kan der indgås en såkaldt § 56-aftale med kommunen for medarbejderen, der deltager i fertilitetsbehandling. En sådan aftale vil bevirke, at virksomheden får refusion fra 1. fraværsdag, når fraværet skyldes fertilitetsbehandling. Aftalen indgås med medarbejderens bopælskommune og gælder for 2 år ad gangen.

Februar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >