Horesta

 

Barsel

Dagpengerefusion

En virksomhed, der betaler fuld eller delvis løn under barsel, indtræder i medarbejderens ret til dagpenge fra kommunen, såle­des at virksomheden får dagpengene udbetalt som refusion for de perioder, hvor der betales løn.

Frister – Ansøgning om dagpengerefusion

Virksomhedens anmodning om refusion for løn udbetalt i forbindelse med fravær på grund af graviditet, barsel og adoption, skal indgives til kommunen senest 8 uger efter en orlovsperiodes udløb.

Hvis medarbejderen holder orloven i en sammenhængende periode – f.eks. graviditetsorlov på 4 uger, barselsorlov på 14 uger og forældreorlov på 32 uger i forlængelse af hinanden – er orlovsperiodens udløb den sidste dag, som kommunen skal udbetale dagpenge for. Det samme gælder, hvis forældrene har forlænget forældreorloven.

Med hensyn til faderens ret til 2 ugers fædreorlov skal virksomheden anmode kommunen om refusion senest 8 uger efter, at fædreorloven er slut. Dette gælder, uanset om faderen påbegynder forældreorloven umiddelbart herefter.

Når en forælder udskyder orlov, betragtes de udskudte perioder som separate orlovsperioder, dvs. at virksomheden dels skal anmelde et refusionskrav senest 8 uger efter den sidste dag i ”hovedorloven”, dels skal anmelde krav senest 8 uger efter, at en udskudt periode er slut. En orlovsperiode anses som udløbet, hvis der er 1 uge eller mere mellem to orlovsperioder.

Indgives anmodningen om dagpengerefusion efter fristens udløb, bortfalder retten til refusion for pe­rioden.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >