Horesta

 

Barsel

Betaling under orlov til overenskomstdækkede medarbejdere

Til fastansatte kvindelige medarbejdere, der på det forventede fødselstidspunkt har 9 måneders anciennitet, betaler virksomheden løn under barsel fra 4 uger før det forventede fødselstidspunkt og indtil 14 uger efter fødslen.

Til adoptanter betales løn i 14 uger fra barnets modtagelse. Ved adoption skal anciennitetskravet være opfyldt ved barnets modtagelse i landet.

Under samme betingelser betales i indtil 2 uger løn under fædreorlov.

I umiddelbar forlængelse af de 14 ugers barselsorlov ydes betaling under fravær i indtil 13 uger. Af disse 13 uger har hver af forældrene ret til betaling i 5 uger. Holdes orloven, der er reserveret til den enkelte forælder ikke, bortfalder betalingen. Betalingen i de resterende 3 uger ydes enten til faderen eller moderen.

Betalingen i disse 13 uger svarer til den løn, den pågældende ville have oppebåret i perioden, dog maksimalt 140 kr. pr. time.

Forældrene kan holde samtidig forældreorlov med betaling. Den betalte del af forældreorloven skal holdes inden 52 uger efter fødslen. Hver af forældrenes orlov kan maksimalt deles i 2 perioder, medmindre andet aftales på virksomheden.

Pension

Virksomheden skal under de 14 ugers barselsorlov indbetale et ekstra pensionsbidrag til kvindelige lønmodtage­re med 9 måneders anciennitet på det forventede fødselstidspunkt. Ved adoption har den ene adoptant samme ret til pensionsindbetaling

Januar 2016

 

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >