Horesta

 

Barsel

Betaling under orlov til medarbejdere uden overenskomst, som ikke er funktionærer

I nogle tilfælde har medarbejderen ikke ret til betaling fra virksomheden i under hverken graviditetsorlov, fædreorlov, barselsorlov og forældreorlov.

Det er tilfældet, hvis medarbejderen ikke er omfattet af en overenskomst, og medarbejderen heller ikke er funktionær, og virksomheden og medarbejderen ikke har lavet en aftale om betaling af løn under barsel.

Men det samme gælder også, hvis medarbejderen ikke er funktionær og ikke opfylder anciennitetskravet i overenskomsten.

Medarbejderen har dog stadig ret til at holde orlov, og medarbejderen kan i stedet modtage barselsdagpenge fra kommunen, hvis medarbejderen opfylder betingelserne herfor.

Virksomheden kan også på individuel basis indgå aftale om betaling af fuld eller delvis løn selvom virksomheden ikke er forpligtet hertil.

I de overvejelser bør virksomheden have for øje, at der kan søges om refusion både fra kommunen og fra enten DA-barsel eller Barsel.dk. Denne refusions mulighed vil derimod ikke komme medarbejderen til gode, hvis medarbejderen blot selv skal søge dagpenge hos kommunen.

Kontakt HORESTA, hvis du overvejer at tilbyde dine medarbejdere bedre vilkår, og vil høre nærmere om refusionsmulighederne.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >