Horesta

 

Barsel

Betaling under orlov til funktionærer

Virksomheden er - i medfør af funktionærloven – forpligtet til at betale halv løn under graviditetsorloven (4 uger før forventet fødsel) og barselsorloven (14 uger efter fødslen). Hvis halv løn er mindre end den maksimale barselsdagpengesats, kan medarbejderen hos kommunen søge om at få barselsdagpenge, så medarbejderen samlet set modtager betaling svarende til satsen for barselsdagpenge.

Hvis medarbejderen samtidig er omfattet af en overenskomst, der giver ret til bedre betaling under barsel, skal denne følges.

Virksomheden kan også på individuel basis indgå aftale om betaling af fuld eller delvis løn i større omfang, end virksomheden er forpligtet til efter ovenstående regler.

I de overvejelser bør virksomheden have for øje, at der også kan søges om refusion fra enten DA-barsel eller Barsel.dk også for funktionærer uden overenskomstdækning. Denne refusions mulighed vil derimod ikke komme medarbejderen til gode, hvis medarbejderen blot selv skal søge dagpenge hos kommunen.

Kontakt HORESTA, hvis du overvejer at tilbyde dine funktionærer bedre vilkår, og vil høre nærmere om refusionsmulighederne.

Januar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >