Horesta

 

Barsel

Særlige regler for adoptanter

Kommende adoptanter, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, har ret til dagpenge i op til 4 uger før modtagelsen af barnet.

Retten til dagpenge kan i visse tilfælde forlænges yderligere i op til 4 uger, så der sammenlagt kan ydes dag­penge i 8 uger i alt før modtagelsen af barnet. Denne ret gælder altså begge de adopterende forældre.

Hvis de kommende adoptanter skal modtage et adoptivbarn i Danmark, ydes dagpenge i op til 1 uge før modtagelsen af barnet, med mindre barnet allerede har ophold i adoptanternes hjem. Det er en forudsætning for dagpenge, at adoptanterne af hensyn til barnet opholder sig på det sted, hvor barnet befinder sig inden modtagelsen. Der er desuden ret til dagpenge i sammenlagt 48 uger efter modtagelsen af barnet, når det er et vilkår for adoptionen, at de adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet.

Til ægtefæller ydes der i de første 14 uger efter barnets modtagelse - bortset fra i 2 sammenhængende uger - dagpenge til én af ægtefællerne ad gangen.

Efter udløbet af den 14. uge har ægtefællerne tilsammen ret til dagpenge i 32 uger, som de frit kan fordele mel­lem sig. Denne ene af adoptanterne kan forlods anvende sin ret til fravær med dagpenge i 32 uger inden for 14 ugers perioden sammen med den anden adoptant.

Adoptanter har også mulighed for at forlænge og udskyde dagpengeperioden.

Adoptivforældre har ligesom biologiske forældre ret til fravær i forbindelse med barnets indlæggelse på hospital.

Opfyldes kriterierne for retten til dagpenge, giver det samtidig ret til fravær fra arbejdet i denne periode.

Februar 2016

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >