Horesta

 

Elever

Kok

Voksenelever

Tilbage til elever.

En voksenelev er en elev, der påbegynder sin uddannelse efter at være fyldt 25 år.

Løn til voksenelever
Det anbefales at give voksenelever en løn, der ikke er lavere end lønnen til en ufaglært på området. Bestemmelsen om udbetaling af voksenelevløn kan være forskellig fra overenskomstområde til overenskomstområde.


Tilskud til voksenelever
Arbejdsgivere kan få tilskud til at ansætte voksenelever over 25 år. Med beskæftigelsesreformen målrettes voksenlærlingeordningen arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede fra 1. januar 2015:
Når ordningen målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede, betyder det, at beskæftigede med en uddannelse ikke længere kan benytte ordningen:

Målgruppe og tilskud

  • Dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere: Ufaglærte og personer med forældet uddannelse med mere end 2 måneders ledighed og faglærte med mere end 12 måneders ledighed. Tilskuddet er på 40 kr. i timen i hele uddannelsesperioden og gælder alle erhvervsuddannelser
  • Øvrige ufaglærte ledige med mindre end 2 måneders ledighed og ufaglærte beskæftigede: Tilskuddet er på 30 kr. i timen i op til de første to år af uddannelsesperioden, og uddannelsen skal være inden for områder med behov for arbejdskraft (voksenlærlingelisten)


Beskæftigelsesregionerne offentliggør 2 gange årligt en oversigt over de uddannelser, der i det følgende år berettiger til tilskud. Oversigterne kan findes på www.jobnet.dk.

Som arbejdsgiver skal du betale, hvad der svarer til mindstelønnen for ufaglærte inden for faget for få udbetalt det særlige tilskud til voksenelever. I skoleperioderne er der mulighed for at få tilskud fra AUB, se nedenfor.

For at ansøge om løntilskud skal du udfylde en særlig ansøgningsblanket, der indsendes til driftsregionen. Blanketten kan rekvireres ved henvendelse til det lokale jobcenter eller på www.jobnet.dk. Her kan du også få rådgivning og vejledning til ansøgning om tilskud. Ansøgningen skal indsendes senest 1 måned efter uddannelsesaftalen er påbegyndt.

Lønrefusion under skoleophold
Arbejdsgivernes elevrefusion (AER)har skiftet navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB). AUB yder en højere lønrefusion for voksenelever end for almindelige elever.

For at få godkendt din elev som voksenelev, skal du udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten skal sammen med en godkendt uddannelsesaftale sendes til AUB.

AUB er flyttet ind på Virk.dk. Her kan du læse, hvordan du indbetaler til AUB og hvad, du kan få udbetalt. Du kan også logge på selvbetjening samt hente AUB's blanketter.

Læs om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag


Selvbetjening for arbejdsgivere

Lønrefusion og befordringstilskud samt voksenelever

Præmie og bonus

Løntilskud (Uforskyldte EUD elever)

Se udbetalinger

Se elevlister

Se virksomhedens samlede betalinger

Tilmeld Samlet Betaling til Betalingsservice


 

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >