Horesta

 

Elever

Uddannelsesaftale

Tilbage til elever.Når virksomheden har fundet den rette elev, skal der udformes en skriftlig uddannelsesaftale mellem virksomheden og eleven.Til uddannelsesaftalen anvendes en særlig aftaleformular, der kan rekvireres på den lokale erhvervsskole.Uddannelsesaftalen udfyldes og underskrives af elev og virksomhed og indsendes til erhvervsskolen. Virksomhed og elev modtager herefter en registreret kopi af uddannelsesaftalen.Uddannelsesaftalen skal oplyse om:

• Uddannelsens betegnelse og speciale samt start- og slutdato for uddannelsen

• Indmeldelse på skolen

• Elevoplysninger om forudgående uddannelse og afslutning heraf

• Løn

• Evt. udstationering eller skiftende arbejdsstederHvis eleven er under 18 år

Hvis eleven er under 18 år, skal en af forældrene underskrive uddannelsesaftalen sammen med eleven.Kombinationsaftaler

Hvis en eller flere virksomheder ikke kan uddanne eleven i alle de krævede funktioner, eller den ikke ønsker at påtage sig det uddannelsesmæssige ansvar, har den mulighed for at dele eleven med en eller flere virksomheder. Virksomhederne indgår således en kombinationsaftale.Det betyder, at arbejdsgiveren accepterer en selvstændig aftale med eleven og er juridisk og uddannelsesmæssigt ansvarlig for sin del af uddannelsesforløbet. Alle virksomheder, der skal uddanne eleven, skal indgå aftalen fra uddannelsens begyndelse og tilsammen udgøre et kompetencegivende uddannelsesforløb. Spørg HORESTA for yderligere information om kombinationsaftaler.Delaftaler

Virksomheden kan anvende delaftale på to måder: Enten ved ansættelse af en elev, der er i skolepraktik, og som virksomheden ansætter i en kortere periode af praktiktiden, eller i elevens resterende praktiktid. Hvis virksomheden ikke har mulighed for at oplære eleven i alle funktioner i en elevuddannelse, kan virksomheden i stedet indgå en delaftale for en afgrænset del af elevens praktiktid. Erhvervsskolen får det samlede ansvar for elevens uddannelse. En delaftale må ikke påbegyndes, før aftalen er godkendt.Korte aftaler

De korte aftaler afsluttes på et lavere trin, men skal omfatte en skoleperiode og en praktikperiode.

Januar 2016 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >