Horesta

 

Elever

Erhverv

Lønrefusion fra Arbejdernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Tilbage til elever. 

Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER) har skiftet navn til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB)

Ved ansættelse af elever er virksomheden berettiget til at modtage lønrefusion under elevens skoleophold. 

Refusion af lønomkostninger til elever foregår via AUB. Når elevens uddannelsesaftale er registreret på den lokale erhvervsskole, sker der en automatisk registrering hos AUB.
 


Hvem er omfattet af loven
Alle arbejdsgivere, der er omfattet af Lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP). Dette vil i praksis betyde alle arbejdsgivere, der beskæftiger lønmodtagere.
 


Hvornår udbetales der lønrefusion
AUB yder refusion til arbejdsgivere, der i henhold til uddannelsesaftale har udbetalt løn under skoleophold til elever.
 


Satser for lønrefusion i 2017 - kr. pr. skoleuge:

1. års elever

2.520

2. års elever

2.790

3. års elever

3.150

4. års elever

3.710

Voksen (Over 24 år)

5.030

Yderligere oplysninger kan fås hos:

ATP-HUSET
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Indbetaling tlf. 70 11 12 77
Udbetaling tlf. 48 20 49 11
Åbningstider: mandag-torsdag: 8:00 - 16:00. Fredag 8:00 - 15:30.


Finansiering af AUB

Alle arbejdsgivere skal betale et bidrag til AUB til dækning af udgifterne. Bidraget indbetales til AUB fire gange årligt, og beregnes kvartalsvis i forhold til antallet af fuldtidsbeskæftigede i det foregående kvartal. Ved for sen indbetaling påløber der renter med 1,5 % for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen. 


Tilskud til transport under elevens skoleophold
 
AUB yder tilskud til befordringsudgifter, som arbejdsgiveren har afholdt i forbindelse med elevens skoleophold. Tilskuddet til befordringsudgifter kan højst udgøre 80 pct. af de af arbejdsgiveren afholdte udgifter, og kun når den samlede vej til og fra skole er mere end 20 kilometer. AUB refunderer udgiften til det billigste offentlige transportmiddel. 

Eleven kan benytte eget transportmiddel, men kun efter forudgående aftale med virksomheden. Befordringsgodtgørelsen til eleven er da kr. 1 kr. pr. kilometer (pr. 1. januar 2011), efter undervisningsministeriets regler.
 


Lønrefusion til voksenelever
AUB yder en højere lønrefusion for voksenelever. Eleverne skal være fyldt 25 år, når de begynder deres uddannelse, og de skal have en løn, der ifølge overenskomsten ikke er lavere end lønnen til en ufaglært på området. I 2014 får du refunderet op til 4.490 kr. pr. uge, når dine voksenelever er på skole. 


For at få godkendt din elev som voksenelev, skal du udfylde en ansøgningsblanket. Blanketten skal sammen med en godkendt uddannelsesaftale sendes til AUB. 

AUB er flyttet ind på Virk.dk. Her kan du læse, hvordan du indbetaler til AUB og hvad, du kan få udbetalt. Du kan også logge på selvbetjening samt hente AUB's blanketter.


Læs om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Kontakt Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag


Selvbetjening for arbejdsgivere:

Lønrefusion og befordringstilskud samt voksenelever

Præmie og bonus

Løntilskud (Uforskyldte EUD elever)

Se udbetalinger

Se elevlister

Se virksomhedens samlede betalinger

Tilmeld Samlet Betaling til Betalingsservice


 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >