Horesta

 

Diskrimination

Foreningsfrihedsloven

Foreningsfrihedsloven beskytter mod, at der i forbindelse med såvel ansættelse som afskedigelse, samt i et løbende ansættelsesforhold lægges vægt på, om den pågældende person er medlem af en bestemt forening.

Loven beskytter både den positive og negative foreningsfrihed i ansættelsessituationen.
I forbindelse med ansættelse må en arbejdsgiver således ikke lægge vægt på en ansøgers foreningsmæssige tilhørsforhold. Det vil sige, at arbejdsgiveren ikke må undlade at ansætte en ansøger, fordi ansøgeren er medlem eller ikke er medlem af en bestemt forening.

En arbejdsgiver kan heller ikke ved en kollektiv overenskomst blive forpligtiget til udelukkende eller fortrinsvis at ansætte personer, som er medlem af en bestemt forening. De såkaldte eksklusivaftaler eller fortrinsklausuler er ikke lovlige.

En arbejdsgiver må ikke afskedige en medarbejder på grund af medarbejderens foreningsmæssige tilhørsforhold. Tilsvarende må en arbejdsgiver heller ikke afskedige en medarbejder på grund af manglende medlemskab af en bestemt forening.

Godtgørelse
Hvis en medarbejder afskediges i strid med lovens bestemmelser, vil afskedigelsen blive underkendt, og medarbejderen genansat, såfremt medarbejderen ønsker det. Dette gælder dog ikke, såfremt det i særlige tilfælde findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet. I disse tilfælde pålægges arbejdsgiveren at betale en godtgørelse, der ikke kan være mindre end 1 måneds løn og ikke kan overstige 24 måneders løn. Hvis ansættelsesforholdet har bestået i 2 år, kan godtgørelsen ikke være mindre end 3 måneders løn.

 

login  Få et login/password >Har du glemt dit password? >

Nyhedsbrev

Tilmeld dig HORESTAs nyhedsbrev og hold dig opdateret på branchenyt, lovgivning, arbejdsret, fødevarer og miljø
Tilmeld nyhedsbrev >